Palvelumme

Rentoutusterapia ja -hoidot 

Palveluihimme kuuluvat kokonaisvaltaiset rentoutumista ja palautumista tukevat hoidot, kuten erilaiset rentoutuspaketit, rentoutusterapia, vyöhyketerapeuttinen jalkahieronta sekä intialainen päähieronta.

Rentoutusterapia

Rentoutusterapia on kokonaisvaltaista kohtaamista ja se tarjoaa sinulle lempeän tilan rentoutumiselle ja rauhoittumiselle.
Rentoutusterapiassa voidaan hyödyntää hengitys-, mielikuva-, ja meditaatioharjoituksia, oivalluttavaa keskustelua, sekä erilaisia rentouttavia kehohoitoja, kuten vyöhyketerapeuttista jalkahierontaa.

Rentoutuspaketit

Rentoutuspaketeista voit valita minin, midin tai maxin. Hoidoissa käsitellään miedolla öljyllä kevyin hieronta- ja sivelyottein mm. käsien, kasvojen ja hartiaseudun aluetta sekä käytetään akupistepainantaa. Rentoutuspakettihoidoissa ei avata kireitä lihaksia, vaan pyritään kevyen kosketuksen kautta rauhoittamaan hermostoa, kehoa ja mieltä. Hoidon aikana on lupa nauttia hiljaisuudesta tai rauhallisesta musiikista ja vain olla.

Vyöhyketerapeuttinen jalkahieronta

Vyöhyketerapeuttinen jalkahieronta on rentoutushoito, jonka aikana jalat hierotaan varpaista nilkkoihin asti erilaisin painelevin, hierovin ja sivelevin ottein.
Hoidon aikana jaloista käsitellään koko kehon heijastepisteitä, joiden kautta aktivoidaan verenkiertoa, sekä aineenvaihduntaa ja avataan mahdollisia jumitiloja. Tavoitteena antaa keholle aikaa rentoutumiselle ja palautumiselle.

Tarkemmat kuvaukset löydät ajanvarauksesta.


Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa huomioidaan kehon ja mielen jatkuva yhteys sekä kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti. Taustalla on ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta vuorovaikutuksesta; aistien, tunteiden, ajatusten, asentojen ja liikkeen kokonaisuudesta.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmin voidaan lisätä kehoyhteyttä, lievittää kipua, oppia stressinhallintaa ja rentoutumista sekä lisätä tietoisuutta omista voimavaroista.

Menetelminä käytetään hengitys-, läsnäolo-, kehotietoisuus ja rentoutusharjoituksia sekä manuaalista terapiaa, kuten hierontaa, joka auttaa tunnistamaan kehon viestejä ja säätelemään mm. hermoston vireystilaa.

Psykofyysinen fysioterapia sopii erityisesti stressi-, unettomuus- ja uupumusoireissa sekä kroonisen kivun tai jännittämisen hoidossa.

"Tiedäthän tunteen, kun jännitys puristaa vatsassa, stressi painaa ohimoilla, ilo kuplii rinnassa tai raukea rentous valtaa koko kehon? Huomaatko, jos keho vihjailee pitkittyneestä stressistä päänsäryllä, vatsavaivoilla, sydämen muljahduksilla, unettomuudella tai muistin pätkimisellä? Keho kertoo meille usein enemmän ja nopeammin kuin tietoinen mieli. Psykofyysisen fysioterapian menetelmät auttavat tunnistamaan kehon viestejä ja löytämään keinoja itsesäätelyyn."

Palauttava jooga

Palauttava jooga on voimaannuttava harjoitus keskelle hektistä ja ehkä stressaavaakin arkea. Palauttavassa joogassa saat mielesi ja kehosi rauhoittumaan. Pitkäkestoiset asanat edistävät fascian eli sidekudosalueiden aineenvaihduntaa, liikkuvuutta ja tasapainottavat koko kehoa. Tietoisen läsnäoloharjoittelun ja kehomeditaation avulla tulet tietoisemmaksi itsestäsi ja omista tarpeistasi. Palauttavan joogan lajeja on yinjooga, restoraviivinen jooga ja jooga nidra.

Yinjooga on rauhallista ja kehoa kuuntelevaa joogaa, jossa asanoissa viivytään useamman minuutin ajan. Pitkäkestoiset asanat lisäävät fascian eli sidekudoksen aineenvaihduntaa ja liikkuvuutta, rentouttavat sekä tasapainottavat kehoa ja mieltä. Yinjoogan juuret ovat kiinalaisessa lääketieteessä ja taolaisessa filosofiassa.

Restoratiivinen jooga on levon joogaa, jossa tavoitteena on mahdollisimman syvä rentoutuminen ja palautuminen. Asanat tuetaan tyynyin ja viltein niin, että kehoon ei tule lainkaan paineen tunnetta. Yksittäisissä asanoissa levätään 10-20 min. ajan tavoitteena vaikuttaa parasympaattiseen hermostoomme stressiä poistavasti. Harjoitus on erittäin palauttava ja opettaa pysähtymään, hellittämään ja päästämään irti.

Jooga nidra eli jooginen uni on harjoitus, joka vie meidät unen ja valveen välitilaan. Harjoitus on meditatiivinen ja erittäin rauhoittava. Jooga nidrassa edetään kehomeditaation kautta syvemmälle tietoisuuden rentouttamisen tasolle, jolloin aistit, mieli ja keho pääsevät rauhoittumaan.

Yinfysio™ – jooga yhdistää yinjoogan asanat ja fysioterapeuttisen fasilitoinnin sekä kosketuksen. Yinfysio™ – jooga aloitetaan hengityksen ja hermoston rauhoittamisella, tietoisella läsnäoloharjoittelulla ja kehon kuuntelulla. Tunti jatkuu lempeällä kehoa kuuntelevalla liikkeellä ja pitkillä rauhoittavilla yinjooga-asanoilla, joita tehostetaan akupisteiden painannalla ja lempeillä hierontaotteilla. Tunti päätetään aina pitkään rentoutukseen.

PALAUTTAVAN JOOGAN KURSSI KEVÄT 2023

Kurssilla tutustutaan palauttavan joogan lajeihin, kuten lempeään läsnäolon yinjoogaan, restoratiiviseen joogaan ja jooganidraan. Palauttavassa joogassa mieli rauhoittuu ja keho rentoutuu, kehoyhteys, läsnäolo ja liikkuvuus lisääntyvät ja saat keinoja vireystilan säätelyyn arjessasi. 

KESKIVIIKKOISIN 11.1.-29.3.2023 klo 18.15-19.30 / 154 euroa TÄYNNÄ!

Ilmoittautumiset sähköpostilla: asiakaspalvelu (at) taukotila.com
Kysy tarjousta työyhteisölle tai omalle porukalle!

”Olen käynyt Niinan ohjaamilla tunneilla jo vuosikymmenen, mutta Yinfysio – jooga oli aivan ainutlaatuisen ihana ja kokonaisvaltainen kokemus. Kosketuksella on iso voima.” 

– Nainen 56v.


Lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua. Lyhytterapiaan pääsee keskustelemaan nopeastikin, koska lyhytterapia ei vaadi lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Terapiasta ei myöskään mene kirjausta terveydenhuollon OmaKanta-järjestelmään.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa, näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa sekä keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole riittävä hoitomuoto, ohjataan asiakas eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille.

Tavoitteena on ratkaisukeskeinen prosessi, joka oivalluttaa löytämään omat vahvuudet ja keinot muutokseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Kognitiivisessa terapiassa tutkitaan ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteyttä, se lisää itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoa. Tavoitteena on oivaltaa esim. missä tilanteissa stressireaktio, jännittäminen tai ahdistus syntyy. Tavoitteena on tunnistaa miten ajatukset ja tunteet ohjaavat toimintaa, lisätä ajattelun joustavuutta, tunteiden käsittelyä ja löytää uusia toimintatapoja.

”Taukotilalla lyhytterapia keskittyy jaksamisen haasteisiin, uupumuksesta toipumiseen ja voi olla avuksi stressaavassa elämäntilanteessa. Lyhytterapiassa voidaan hyödyntää myös kehollisia menetelmiä, jotka auttavat tunnistamaan kehossa mm. kuormittavia tunteita sekä stressi- ja jännitystekijöitä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa oivalluttaa lempeästi ja voimavaralähtöisesti vaikutusmahdollisuudet omaan mieleen.”